Tilleggsbetlingelser ved kontraktsinngåelse med All Things Live Norway

Tilleggsinformasjon og generelle betingelser ved kontraktsinngåelse:

Oppfyllelsen av kontrakt skjer på grunnlag av gjensidig lojalitet mellom partene med et felles mål om å lage en best mulig konsert for alle involverte parter. Dette er en bindende avtale som sammen med standardvilkår «Festivalvilkår norske artister 012018» danner kontrakten mellom partene.

Innholdet i kontrakt samt alle vedlegg er strengt konfidensielle. Kontrakten er en bekreftelse på en allerede inngått avtale. Dette betyr at avtalen er like bindende uavhengig om denne kontrakten er underskrevet av arrangør eller ikke. Dersom honoraret ikke betales innen betalingsfristen, plikter arrangør å utferdige gjeldsbrev for beløpet. Kontrakten kan kanselleres ved force majeure, herunder brann, generalstreik, landesorg, naturkatastrofe og krig. Artisten kan oppheve kontrakten uten erstatningsansvar ved legitimert sykdom, svangerskap, militær-/siviltjeneste samt ved force majeure. Artisten kan ikke trekkes i honorar pga. forsinkelse av offentlig transportmiddel eller trafikkuhell dersom forestillingen allikevel gjennomføres helt eller delvis. Dersom forestillingen må avbrytes helt eller delvis pga. forvoldt skade på utstyr eller person, eller mangelfullt vakthold, skal honoraret likevel utbetales i sin helhet. Ved kontraktsbrudd fra arrangørs side gjelder følgende betingelser: Avlysning tidligere enn 1 måned før opptreden = 50% av honorar, under 1 måned før = 100 % av honorar. ATLN opptrer som konsulent for arrangør og artist, og hefter ikke for honoraret. Artisten er selvstendig næringsdrivende og er selv ansvarlig for innbetaling av skatt.